SAS PLUS

Lufthansa Group: Ujednolicone zasady dotyczące miejsc w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych

Austrian Airlines, Lufthansa i SWISS zharmonizowały zasady dotyczące miejsc w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych. Minimalny wiek został zmieniony na 16 lat. Tak jak poprzednio, pasażerowie siedzący w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych muszą biegle władać językiem niemieckim lub angielskim oraz spełniać dodatkowe wymagania.