SAS PLUS

Lufthansa Group: Eurowings i Austrian Airlines wśród 10 najpunktualniejszych linii lotniczych w 2019 r.W ubiegłym roku dwie linie należące do Lufthansa Group: Austrian Airlines oraz Eurowings znalazły się wśród 10 najpunktualniejszych przewoźników w Europie – wynika z badań analitycznych opublikowanych przez Cirium.

W Polsce Austrian Airlines obsługuje 31 cotygodniowych połączeń między Warszawą i Krakowem a Wiedniem. Eurowings oferuje pasażerom z polski 22 rejsy tygodniowo w ramach połączeń między Wrocławiem a Dusseldorfem, Krakowem a Dusseldorfem i Stuttgartem oraz uruchomionej w październiku trasy między Gdańskiem a Dusseldorfem.

Austrian Airlines otrzymało to wyróżnienie po raz drugi z rzędu. W 2019 roku 79% odlotów odbyło się o czasie, co zapewniło austriackiej linii dziesiąte miejsce w zestawieniu. „Cieszy mnie, że ponownie zasłużyliśmy na to wyróżnienie. Nie oznacza to jednak, że nie ma miejsca na poprawę”, skomentował CEO Austrian Airlines Alexis von Hoensbroech. „Punktualność jest dla nas równie ważna, co czerwono-białe barwy naszych samolotów”.

Wskaźniki punktualności za rok 2018 były niższe niż w roku poprzednim. Pogorszenie to wynikało głównie ze stałych problemów europejskiego lotnictwa: zatłoczone lotniska i niebo, nieprzewidywalne zmiany warunków pogodowe i wynikające z nich opóźnienia w ruchu rotacyjnym - innymi słowy, gdy samolot nie jest dostępny na czas kolejnego rejsu z powodu wcześniejszego opóźnienia. Niska przepustowość kontroli ruchu często również w roku 2019 stała na przeszkodzie zwiększenia punktualności.

W minionym roku w Austrian podjęto wiele kroków mające na celu zniwelowanie opóź-nień. W letnim rozkładzie połączeń stale dostępne były dwa rezerwowe samoloty. Po-nadto, w ramach projektu "ChronOS@VIE", Austrian Airlines nawiązało w tej kwestii współpracę z portem lotniczym w Wiedniu. Dzięki automatyzacji proces zajmowania. miejsc w autobusie dla pasażerów został upłynniony, co umożliwia pasażerom szybsze przemieszczanie się z bramki do samolotu. Z początkiem lipca w przypadku niektórych rejsów w ramach strefy Schengen wprowadzono możliwość otworzenia pasażerom tyl-nych drzwi samolotu. Dzięki temu może być on szybciej przygotowany do kolejnego rejsu - co znacznie przekłada się na jego punktualność.

Eurowings również pomyślnie zakończyło rok 2019. Druga co do wielkości linia lotnicza w Niemczech zapewniła pasażerom 83% punktualność, poprawiając tym samym wynik sprzed roku o dziewięć procent, a także ten z 2017 r.

Na lotniskach w Kolonii i Dusseldorfie Eurowings poprawiło punktualność o, odpowiednio, dwanaście i dziesięć procent w stosunku do roku ubiegłego i znacznie wyprzedziło konkurencyjne linie. Dane potwierdził niezależny portal OAG. Spory wpływ na opóźnione rejsy Eurowings miały strajki kontrolerów ruchu. Zewnętrze czynniki nie były aż tak odczuwalne, a wielu spóźnień uniknięto dzięki optymalizacji siatki połączeń. Na lotnisku w Dusseldorfie w ten sposób zredukowano nakładające się na siebie opóźnienia o połowę w stosunku do ubiegłego roku.

"Dotrzymaliśmy słowa i w ubiegłym roku ponownie zaoferowaliśmy naszym klientom punktualne i niezawodne operacje lotnicze - czego on nas słusznie oczekują. By to osią-gnąć, nie tylko zmieniliśmy i ulepszyliśmy wszystko, na co mieliśmy wpływ, ale także zrekompensowaliśmy niedociągnięcia naszych partnerów systemowych", mówi Michael Knitter, dyrektor operacyjny Eurowings. "Będziemy usilnie pracować nad osiągnięciem tego celu także w 2020 roku. Ostatecznie to właśnie zadowolenie naszych klientów jest naszą największą motywacją" – dodał Knitter. Eurowings szczegółowo analizuje wszystkie podjęte kroki i stale je optymalizuje. Potrzebna będzie także współpraca z persone-lem naziemnym i partnerami systemowymi, takimi jak kontrola ruchu lotniczego.

Przy rekordowej punktualności pod koniec roku wynoszącej ok. 90% (89% w grudniu, 93% w listopadzie), linia lotnicza potwierdza trwający od miesięcy trend, dzięki któremu Eurowings wyprzedziło europejską konkurencję. Działania na rzecz stabilizacji linii i za-pewnienia jej większej punktualności rozpoczęto pod koniec 2018 roku. Znalazły one uznanie wśród pasażerów, co odzwierciedlają wysokie wyniki testów konsumenckich przeprowadzanych w 2019 roku.

Niezależne portale także potwierdzają poprawę operacyjności Eurowings. Brytyjski Of-ficial Airline Guide (OAG) ocenił punktualność międzynarodowych linii lotniczych w całej Europie za rok 2019. Eurowings jest jedyną niemiecką linią lotniczą, która znalazła się w pierwszej dziesiątce. Cirium, dawniej Flight Global, także wymienia Eurowings wśród dziesięciu najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie w 2019 r.